vrijdag 24 juli 2015

Boekenvereniging De KreNT: studentvriendelijke boekhandelaars


Tweedehands-boeken vormen het gebied waar boekenvereniging De KreNT zich het meest op richt. Zij koopt boeken op en verkoopt die weer aan studenten. Het doel is om het zowel de verkopende partij als de afzetmarkt naar de zin te maken, namelijk door een redelijk bod aan de verkoper en een redelijke prijs voor de koper. Om draaiende te kunnen blijven moet er natuurlijk wel kostendekkend worden gewerkt. De manier van werken is echter efficiënt en er blijft weinig aan de strijkstok hangen. Een voordeel voor de verkopende partij kan zijn dat De KreNT bereid is de gehele bibliotheek mee te nemen, ook als bepaalde boeken minder waardevol voor haar zijn.
Als er een aantal aanbiedingen is om boeken, huren enkele bestuursleden een busje om de adressen te bezoeken. Zij bekijken de boeken en doen een bod. Als de verkopende partij het bod accepteert, wordt een koopcontract opgesteld en kan De KreNT de boeken gaan inladen. De boeken worden opgeslagen op de zolder van het gebouw van de Theologische Universiteit. Daar worden ze gesorteerd en geprijsd. De tweedehands-boeken worden verkocht tijdens verkoopweken die zo’n vier keer per jaar gehouden worden.
De andere tak van De KreNT is de verkoop van nieuwe boeken, met name Engels- en Duitstalig. Door groot in te kopen weet De KreNT vaak kortingen te bedingen, die de student weer ten goede komen.

Achtergrond en doel van de vereniging
In de Middeleeuwen waren boeken schaars. De weinige boeken die er waren lagen vaak in bibliotheken van kloosters. Monniken schreven geschriften letter voor letter over – een monnikenwerk. Het materiaal waar ze op schreven, vaak perkament, was erg kostbaar. Geen wonder dat boeken erg duur waren. Veel werken lagen zelfs aan de ketting! Slechts weinigen hadden ze in het bezit.
Ondanks dat de boekdrukkunst is uitgevonden, is er wat hoge prijzen betreft nog weinig veranderd. De vaste boekenprijs is meestal erg vast en ook erg hoog.
Er zijn slechts weinig studies waar zoveel met boeken wordt gewerkt als in de theologie. Door de eeuwen heen is er ontzettend veel geschreven over God en zijn werk in de geschiedenis. Tegenwoordig kunnen studenten weinig meer zonder een eigen bibliotheek. Ze hebben niet alleen studieboeken nodig; het is ook erg nuttig om juist tijdens de studie te gaan boeken te gaan verzamelen voor de latere beroepsuitoefening. Een voorbeeld hiervan zijn commentaren op de Bijbel, die later van pas zullen komen bij het maken van preken. Boekenvereniging De KreNT stelt zich tot doel om in deze behoefte van studenten te voorzien. Hieronder staat eerst kort de geschiedenis van de vereniging. Daarna wordt iets verteld over de twee takken van De KreNT: de verkoop van tweedehandse boeken en de levering van nieuwe boeken.

Hoe het begon
De oorsprong van De KreNT ligt in een initiatief van Maikel de Kreek en Jan Kees Nentjes. Zij begonnen met het inkopen van boeken om die met een kleine winst door te verkopen aan studenten. Toen Daniël Timmerman zich bij deze ‘goudeerlijke boekhandelaars’ aansloot, werden de zaken al iets serieuzer aangepakt. In die tijd werd ook de naam bedacht: ‘De KreNT’, van Kreek, Nentjes en Timmerman. De belangstelling voor deze ‘boekhandel’ groeide en De KreNT werd steeds vaker benaderd door predikanten die van (een deel van) hun bibliotheek af wilden. Er kwamen ook mogelijkheden om Engels- en Duitstalige boeken te importeren. Vanwege deze toename van de activiteiten besloot het bestuur De KreNT om te dopen in een vereniging. Dit waarborgt de continuïteit van deze manier van boekenverkoop. De vereniging heeft een beperkte afzetmarkt: zij verkoopt alleen aan leden. Alleen zij die aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn zijn verbonden kunnen lid worden. Ook heeft de vereniging geen winstoogmerk. Deze twee punten zorgen ervoor dat zij niet in het vaarwater zit van boekhandels en (theologische) antiquariaten.

Nu
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • William de Hek (voorzitter)
  • Huig de Koning (secretaris)
  • ing. Jan-Jaap Hoogstede BA (penningmeester)
  • Harmen van der Werf (algemeen adjunct, inkoop nieuw), dekrent@gmail.com
  • Bernd Mussche (inkoop tweedehands), tweedehands.dekrent@gmail.com